کشف فسادی دیگر در دوره پنجم شهرداری تهران+سند
کشف فسادی دیگر در دوره پنجم شهرداری تهران+سند
بر اساس این گزارش، بیش از 5 سال است که پرونده فروشگاه رفاه اطاله دادرسی شده است؛ این در حالی است که سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و ... اعلام کردند که ایراداتی در نحوه واگذاری وجود داشته و باید رسیدگی شود.

بهارستان آنلاین -ئبیش از 20 درصد سهام فروشگاه رفاه برای شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرهاست. دوره به اصطلاح تدبیر، شهرداری به یکباره کرسی خود را در هیأت مدیره از دست داد! 5 سال است فروشگاه رفاه سودی به شهرداری‌ها نداده است.

به گزارش«بهارستان آنلاین» ؛ فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در سال 95 و 96 واگذار شد اما و اگرهایی در واگذاری این فروشگاه وجود دارد. سازمان حسابرسی گزارشی در این زمینه منتشر و ایراداتی گرفت.

در فرایندی سهام مجموعه بانک‌ها در فروشگاه رفاه به بخش خصوصی واگذار شد. این سهام 62 درصدی به 2 شرکت واگذار شده و بنابر گزارش حسابرسی ویژه در اسفند ماه 1400 که به امضاء رئیس سازمان حسابرسی هم رسید، گزارش برای عشقی رئیس سازمان بورس ارسال و نکاتی در خصوص نحوه واگذاری اعلام شد

همچنین در نامه‌ای دیگر که به امضاء رئیس دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور رسیده؛ نوشته است که برخی شرکت‌های خریدار سهام فروشگاه رفاه از ابربدهکاران بانکی هستند.خریداران سهام 62 درصدی فروشگاه رفاه برادران ص و برادران الف هستند.

در بندی از نامه در خصوص احراز توان مالی شرکت بازتاب سهام طوس و سپهر نویدآفرین که به عنوان خریداران 62.17 درصد سهام شرکت رفاه هستند، آمده که این افراد توان مالی ندارند و در بند دیگر عنوان شده که اقساط بعد از یکسال واگذاری هنوز داده نشده (اقساط باید 4 ساله پرداخت می‌شد) و همچنین بخشی از اقساط خرید سهام به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محل منابع شرکت فروشگاه رفاه صورت گرفته (از درآمد رفاه قسط‌ها را داده‌اند) و همچنین در گزارش حسابرسی ذکر شده که که در فروش شاخص قیمت‌گذاری رعایت نشده است.

اما نکته قابل توجه این است که نهادها و سازمان های دیگری هم در فروشگاه رفاه سهام داشتند و یکی از آنها شهرداری تهران و چند کلانشهر دیگر هستند(کمتر از 20 درصد سهام دارند). قبل از واگذاری فروشگاه رفاه در سال 95 و 96 همیشه شهرداری تهران یک کرسی در هیأت مدیره داشت چرا که شهرداری علاوه بر سهم خود نماینده چند کلانشهر دیگر هم بود.

اما این سؤال پیش می‌آید که چرا شهرداری تهران به یکباره کرسی خود را در دوره به اصطلاح تدبیر و امید در هیأت مدیره از دست داد و اگر شهرداری یک صندلی مدیریتی داشت حداقل عضو ناظر بود.

شهردار دوره ششم به عنوان فرد مطالبه‌گر خواستار بازپس گیری کرسی بلدیه در فروشگاه رفاه است و روند مشخصی هم در این زمینه وجود دارد و بر اساس ماده 95 قانون تجارت، شهرداری می‌تواند درخواست مجمع فوق‌العاده کند.

شهرداری تهران در حدود 5 سال اخیر سود سهام خود را نگرفته است و باید مشخص شود که چرا فروشگاه رفاه از پرداخت سود شهرداری ها استنکاف کرده است.

بر اساس این گزارش، بیش از 5 سال است که پرونده فروشگاه رفاه اطاله دادرسی شده است؛ این در حالی است که سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و … اعلام کردند که ایراداتی در نحوه واگذاری وجود داشته و باید رسیدگی شود.

شهرداری تهران در دوره فعلی درصدد باز پس گیری مطالبات از فروشگاه رفاه کرده است. اقدامات حقوقی آغاز شده و شهردار تهران تاکید دارد که باید اموال شهر که جزو حقوق عامه است، باز گردد.

کلیه اسناد در زمینه این گزارش محفوظ است.

پایان پیام/

  • منبع خبر : فارس