منابع حاصل از عرضه سهام شستا چقدر و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟
منابع حاصل از عرضه سهام شستا چقدر و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟
در این خصوص تاکنون جلسه خاصی نداشته ایم.چراکه کمیسیون ها درگیر برگزاری صلاحیت وزرا و رای اعتماد بودند اما طی هفته های آتی احتمالا کمیسیون به این مبحث ورود خواهد داشت.

حجت الاسلام میرزایی گفت : تخلفات  مدیریت شستا  برای من روشن بود به عنوان نماینده سوال کننده مطرح کردم و مورد قبول همکاران محترم قرار گرفت و در نهایت مجلس با ارائه کارت زرد نشان داد که از توضیحات مطرح شده قانع نشده است.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ حجت الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل نود در مجلس در رابطه با تخلفات رضوانی فر در مدیریت شستا گفت: حدود یک ماه و نیم قبل، سوالی در مورد منابع حاصل شده از عرضه سهام شستا در بورس از آقای شریعتمداری مطرح کردم که توضیحات ایشان در این زمینه مورد قبول مجلس واقع نشد و در همین راستا مجلس به وزیر کار وقت کارت زرد داد، کارت زرد مجلس در واقع به مدیر عامل شستا یعنی آقای رضوانی فر بود.

وی در ادامه داد: در صحن علنی پرسیده شد که منابع حاصل از عرضه سهام شستا چقدر بوده و به طور شفاف در کجا و به چه میزان هزینه شده است؟ که طبق توضیحات شریعتمداری، ده هزار میلیارد پول حاصل شده تضییع شده و در حقوق موکلین و حق الناس تضییع صورت گرفته است. رضوانی فر سرمایه مولد و سودزا را فروخته و صرف حقوق سه ماه کرده است، از این قبیل خطاها توسط ایشان صورت گرفته که در نهایت اختلافات او و شریعتمداری، منجر به عزل آقای رضوانی فر در این روزهای پایانی وزارت آقای شریعتمداری شد.

حجت الاسلام میرزایی در پاسخ به این سوال که ایا کمیسیون اصل نود به تخلفات صورت گرفته ورود خواهد کرد گفت: تصمیمات کمیسیون در صحن کمیسیون گرفته می شود و در این خصوص تاکنون جلسه خاصی نداشته ایم. در این ایام کمیسیون ها درگیر برگزاری صلاحیت وزرا و رای اعتماد بودند و زمان و فرصت برای طرح این مباحث نبوده است اما طی هفته های آتی احتمالا کمیسیون به این مبحث ورود خواهد داشت.

انتهای پیام/3554

  • منبع خبر : برنا