مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات کشور پرداختن به مسئله تحزب در کشور است
مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات کشور پرداختن به مسئله تحزب در کشور است
اگرآسیبها و موانع تحزب در کشور برطرف شود و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطاها داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تک‌روی در فراکسیون انقلاب اسلامی یکی از آفت هایی است که بر جبهه انقلاب ضربه می زند، گفت: تک‌روی در کار تشکیلاتی معنا و مفهومی ندارد و هر چه افراد وجدان کاری بیشتری داشته باشند، به تصمیمات فراکسیونی متعهدتر هستند.

به گزارش  «بهارستان آنلاین» ؛ دکترشهباز حسن پوربیگلری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی نسبت به تصمیمات جمعی متعهد باشند، بستگی به وجدان کاری آنها دارد و هر چه میزان اعتماد و اعتقاد به کار در میان اعضای فراکسیون زیاد باشد به طور قطع این افراد نسبت به تصمیمات فراکسیونی و کار تشکیلاتی تعهد بیشتری دارند.

وی ادامه داد: برای اینکه مشکلات کشور حل و فصل شود یکی از راه‌های اصلی بحث احزاب و توجه به کار تشکیلاتی است و تا احزاب در کشور شکل نگیرد شفاف سازی جزیره ای است و هر کسی به نفع خود تعبیر و تفسیر می کند در این شرایط احزاب و افرادی که عضو حزب ها هستند مسئولیت می پذیرند و پایبند به تصمیمات حزب هستند و همه چیز در کشور شفاف می شود بنابر این بنابراین اگرآسیبها و موانع تحزب در کشور برطرف شود و حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد تأثیر به سزائی در کاهش خطاها داشته و مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد نمود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تک روی ها در فراکسیون انقلاب اسلامی، تاکید کرد: تک روی در فراکسیون انقلاب اسلامی یکی از آفت هایی است که بر جبهه انقلاب ضربه می زند و در کارهای تشکیلاتی معنا و مفهومی ندار و باید در کار تشکیلاتی همه تابع نظر جمعی و تشکیلاتی باشند؛ یکی از بحث های فراکسیون هم همین است که اعضا از انسجام و هماهنگی بیشتری برخوردار باشند.

دکتر حسن پور با اشاره به به هزینه تک روی ها در فراکسیون انقلاب، خاطرنشان کرد: هرگونه تک روی بیش از آنکه به کار تشکیلاتی آسیب بزند به افرادی که تک روی می کنند آسیب می زند بنابراین این افراد بهتر است دست از تک روی بر دارند و به تصمیم تشکیلاتی پایبند باشند./

پایان پیام

  • منبع خبر : بهارستان آنلاین