حمایت احزاب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی از مصطفی حسینیان
حمایت احزاب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی از مصطفی حسینیان
دو حزب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی حمایت خود را از کاندیداتوری مصطفی حسینیان  در حوزه املش و رودسر برای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

بهارستان آنلاین – دو حزب سفیران انقلاب اسلامی و  آزادگی ایران اسلامی از مصطفی حسینیان کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای ورود به مجلس یازدهم حمایت کردند

به گزارش بهارستان آنلاین ، دو حزب آزادگی ایران اسلامی و صدای آزادگی حمایت خود را از کاندیداتوری مصطفی حسینیان  در حوزه املش و رودسر برای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.

انتهای پیام/995