افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 30 September , 2022
مجلس نمی تواند در بحث صیانت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کند ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ؛ مجلس نمی تواند در بحث صیانت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا کند

امیدواریم با دیپلماسی تجاری کارآمد به سمت اقدامات موثر حرکت کنیم ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش.رای اسلامی ؛ امیدواریم با دیپلماسی تجاری کارآمد به سمت اقدامات موثر حرکت کنیم

چیزی یافت نشد !