افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 2 October , 2023
  • وضعیت دریاچه ارومیه نگران کننده است ۰۹ شهریور ۱۴۰۲

    عضو هیات تحقیق و تفحص دریاچه ارومیه خبر داد :
    وضعیت دریاچه ارومیه نگران کننده است

    ظرفیت نرم آب دریاچه ارومیه باید ۱۴ میلیارد مترمکعب باشد که اکنون به یک میلیارد مترمکعب رسیده است.

چیزی یافت نشد !