افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
جهانگیری می‌خواهد از رهگذر این خاطره‌گویی‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

واکنش ترقی به کتاب تازه منتشرشده جهانگیری ؛ جهانگیری می‌خواهد از رهگذر این خاطره‌گویی‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند

چیزی یافت نشد !