افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 March , 2023
شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است/اغلب مسائل مهم کشور قابل حل هستند ۱۰ آبان ۱۴۰۱
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ؛

شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است/اغلب مسائل مهم کشور قابل حل هستند

در حوزة اقتصادی ما از سال ۱۳۹۰ تا به امروز وضعیت خوبی نداشته‌ایم و این واقعیتی است که تمام شاخص‌های اقتصادی، اعم از کمی و کیفی، آن را نشان می‌دهد.

سلامت روانی سالمندان وابستگی زیادی به برقراری ارتباط و حضور در خانواده دارد ۱۲ مهر ۱۴۰۱
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

سلامت روانی سالمندان وابستگی زیادی به برقراری ارتباط و حضور در خانواده دارد

کشور در سال ۱۴۳۵ با ۳۵ میلیون نفر سالمند روبرو خواهد بود.

توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

توصیه راهبردی رئیس مرکز پژوهش ها برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران

تحقق شایسته سالاری و جایگزینی نخبه پروری به جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشور شاه کلید ارتقاء کیفیت حکمرانی است.