افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023
  • ماحقی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حق دارند ۰۳ آذر ۱۴۰۲

    مهدی فضائلی در واکنش به سخنان معاون اجرایی رئیس جمهور :
    ماحقی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حق دارند

    ما نوکر و خدمت گزار مردم هستیم. اعتبار و آبروی ما به این است. اسلام این را برای ما معین کرده است. ماحقی به گردن مردم نداریم؛ مردم به گردن ما حق دارند.

چیزی یافت نشد !