افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 7 October , 2022
  • فرایندانتخابات فدراسیون فوتبال قانونی بود ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

    رییس فراکسیون ورزش مجلس در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین :
    فرایندانتخابات فدراسیون فوتبال قانونی بود

    اگر موضوعی در این مورد، یا نکته‌ای در پرونده‌ آقای تاج پیدا می شد، صلاحیت وی تایید نمی شد چراکه نظام با هیچ احدی تعارف ندارد .

درباره انتخابات فدراسیون فوتبال وزارت ورزش حتما باید  توضیحاتی به مجلس ارائه دهد ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین ؛ درباره انتخابات فدراسیون فوتبال وزارت ورزش حتما باید توضیحاتی به مجلس ارائه دهد

چیزی یافت نشد !