برگزیده عکاسی مطبوعاتی 2020/وقتی مجسمه آزادی پشت اجساد کرونایی ها پنهان می شود! - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین