(تصاویر) تجدید میثاق رئیسی و اعضای دولت با آرمان‌های امام - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین