کاشت دو نهال توسط امام خامنه ای در هفته منابع طبیعی - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین