گزارش تصویری از اعلام حمایت مردم سیرجان و بردسیر از کاندیداتوری شهباز حسن پور - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین