در مجلس به دنبال ایجاد «قائم مقام اجرایی» برای رهبری بودند / لاریجانی مخالف بود - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین