حکم امام خامنه ای منشور قوه قضائیه است - بهارستان آنلاین | بهارستان آنلاین
حکم امام خامنه ای منشور قوه قضائیه است

بهارستان آنلاین – رئیس جدید قوه قضائیه گفت: حکم امام خامنه ای منشور کار این قوه در دوره او خواهد بود.