افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
مراعات وضعیت مردم را می‌کنیم، وگرنه زبانمان الکن نیست ۲۸ آبان ۱۳۹۹
واکنش جهانگیری به مواضع برخی مسئولان:

مراعات وضعیت مردم را می‌کنیم، وگرنه زبانمان الکن نیست

مردم در این شرایطی که در درد و رنج و گرفتاری هستند انتظارشان از مدیران و مسئولان این است که به فکر انها باشند وگرنه سرگرم شدن و پریدن به همدیگر مشکلی را حل نمی کند.