افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
بررسی یک آبشن من درآوردی خودروسازان؛ تفاوت پلاس و معمولی چیست؟ ۰۳ مهر ۱۳۹۹
در گفت‌وگو با یک کارشناس خودرو بررسی شد؛

بررسی یک آبشن من درآوردی خودروسازان؛ تفاوت پلاس و معمولی چیست؟

خودروسازان ما با تغییرات جزیی و نصب یک «+» یک اقدام من درآوردی انجام می‌دهند و این موضوع فقط در ایران رخ می‌دهد و هیچ چیزی ندارد یعنی نه اقتصادی، نه فنی و نه ارزشمند است و فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود داشته باشد.