افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 29 May , 2023
بی توجهی به مجلس که باید در راس امورباشد نشان از ضعف قانون است/باید اختیارات سران قوا مشخص شود ۰۸ اسفند ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

بی توجهی به مجلس که باید در راس امورباشد نشان از ضعف قانون است/باید اختیارات سران قوا مشخص شود

دولت در دو حوزه سیاست خارجی و خصوصا اقتصادی عملکرد چندان قابل قبولی نداشته است.