افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
امیدواری رئیس جمهور فرانسه درباره مذاکرات رئیس جمهور روحانی با ترامپ ؟ ۰۲ مهر ۱۳۹۸
آیا امید به اتفاقات خوب درباره ایران صحت دارد ؟

امیدواری رئیس جمهور فرانسه درباره مذاکرات رئیس جمهور روحانی با ترامپ ؟

کار مکرون بسیار سخت است.(ایرانی ها) در مذاکرات مختلف نشان داده اند که انعطاف پذیر هستند اما برای مذاکره با آمریکا بسیار سرسخت هستند.