افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
باید از مسئولان و رئیس جمهور پرسید در زمان حیات استاد شجریان برای او چه کردید؟ ۱۹ مهر ۱۳۹۹
علی مطهری عنوان کرد :

باید از مسئولان و رئیس جمهور پرسید در زمان حیات استاد شجریان برای او چه کردید؟

نوشدارو بعد از مرگ سهراب به كار نمي آيد، اين سياست كه منتقد نظام بايد حذف شود تا همه يك نظر داشته باشند بايد در جمهوري اسلامي كنار گذاشته شود.