افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 3 June , 2023
احزاب واقعی، همواره موجب ثبات سیاسی و امنیت در هر نظام سیاسی هستند ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
دبیر پیشکسوتان حزب خدمت در گفتگوی اختصاصی با جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین»

احزاب واقعی، همواره موجب ثبات سیاسی و امنیت در هر نظام سیاسی هستند

فلسفه تشکیل حزب خدمت بسط عدالت علوی و مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض و دفاع از منافع مردم عزیز در عرصه داخلی و بین المللی خواهد بود .