افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
ما منتظر تایید شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس درباره واردات خودرو هستیم ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد ؛

ما منتظر تایید شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس درباره واردات خودرو هستیم

هدف اصلی این بوده که در جهت ارتقای کیفیت، یک شوک به خودروسازان وارد شود باید خودروسازان تلاش کنند تا افزایش کیفیت و قیمت متعادل شود.