افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
قمار باعث پشیمانی آمریکا خواهد شد ۲۷ آبان ۱۴۰۱
وزیر امور خارجه کره شمالی

قمار باعث پشیمانی آمریکا خواهد شد

هرچه امریکا و متحدانش فعالیت‌های نظامی تحریک‌آمیز خود را تشدید کنند، واکنش نظامی کره شمالی شدیدتر و قاطعانه‌تر خواهد شد.

تحریم‌های بی‌پایان غرب و آمریکا فقط دولت‌ها را سرسخت می‌کند ۰۴ تیر ۱۴۰۱

تحریم‌های بی‌پایان غرب و آمریکا فقط دولت‌ها را سرسخت می‌کند

جنگ اقتصادی به طور مداوم ناامنی غذایی را در کشور هدف بدتر می کند و اکنون به دلیل اختلالات ایجاد شده ناشی از جنگ، همان اثرات مخرب در سراسر جهان احساس می شود.