افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
تحریم‌های بی‌پایان غرب و آمریکا فقط دولت‌ها را سرسخت می‌کند ۰۴ تیر ۱۴۰۱

تحریم‌های بی‌پایان غرب و آمریکا فقط دولت‌ها را سرسخت می‌کند

جنگ اقتصادی به طور مداوم ناامنی غذایی را در کشور هدف بدتر می کند و اکنون به دلیل اختلالات ایجاد شده ناشی از جنگ، همان اثرات مخرب در سراسر جهان احساس می شود.