افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 16 August , 2022
چگونه می‌توانیم به فضایی‌ها آدرس زمین را بدهیم؟ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

چگونه می‌توانیم به فضایی‌ها آدرس زمین را بدهیم؟

کشف سیگنال تمدن فرازمینی در حالی مطرح می‌شود که تیم «ستی» (SETI) یا «جستجو برای هوش فرازمینی» (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند.