افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
شیرآفریقایی باغ وحش ارم شرایط مناسبی ندارد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

شیرآفریقایی باغ وحش ارم شرایط مناسبی ندارد

بعد از آماده شدن نتیجه آزمایش با توجه به صلاح دید متخصصان و پزشکان روند درمان بزودی پیگیری خواهد شد ۔