افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
دیشب ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده بود و باید تهران  تخلیه می شد ۲۶ آذر ۱۳۹۸
شهردار تهران ؛

دیشب ذرات معلق به ۲۰۰ رسیده بود و باید تهران تخلیه می شد

پس از افزایش قیمت بنزین ،تهران با چالش جدیدتری مواجه شده است و آن بحران در حمل و نقل عمومی است. ۱۲ درصد به حجم استفاده از مترو اضافه شده است و مردم باید در پیک ساعات کاری، ۴ قطار را معطل بمانند.