افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
ما نمی‌توانیم تا ابد منتظر بمانیم که ایران به پیشرفتهای هسته‌ای خود ادامه دهد ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
مانع تراشی جدید رابرت مالی :

ما نمی‌توانیم تا ابد منتظر بمانیم که ایران به پیشرفتهای هسته‌ای خود ادامه دهد

نباید این تصمیم گیری تهران به درازا بکشد، چون در مقطعی ما به یک نتیجه متفاوت خواهیم رسید.