افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 August , 2022
تندروهای داخلی و خارجی با سنگ انداختن در  مذاکرات می خواهند دولت هیچ نقطه‌ی روشنی نداشته باشد ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر مسعود پزشکیان ؛

تندروهای داخلی و خارجی با سنگ انداختن در مذاکرات می خواهند دولت هیچ نقطه‌ی روشنی نداشته باشد

‌فرق تندروهای داخلی با اسراییل و آمریکا چیست؟ هردو می‌خواهند این توافق پاره شود.