افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
سازماندهی مجدد روابط بین عراق و ایران، یک چالش واقعی برای دولت کاظمی است ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
وبگاه آمریکایی میدل ایست آی تحلیل کرد ؛

سازماندهی مجدد روابط بین عراق و ایران، یک چالش واقعی برای دولت کاظمی است

بازسازی روابط با ایران، آمریکا و عربستان سعودی تلاشی زودهنگام از طرف کاظمی برای جلوگیری از سقوط اقتصادی پیش بینی شده در عراق و دفع شورش میلیون ها عراقی به شمار می رود که پرداخت حقوقشان با تأخیر مواجه شده است.