افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
زندگی سیاسی ترامپ تمام شد، اما برجام زنده ماند / امروز توپ در زمین آمریکاست ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
رئیس جمهور روحانی:

زندگی سیاسی ترامپ تمام شد، اما برجام زنده ماند / امروز توپ در زمین آمریکاست

حالا نوبت ۵+۱ است که به تعهدات خود عمل کنند و اگر این کار را انجام دهند بدانند ما هم عمل می کنیم.