افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
بازسازی چهره ملکه تی همسر آمنحوتپ سوم ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

بازسازی چهره ملکه تی همسر آمنحوتپ سوم

در ۱۸۹۸ ویکتور لوره در کنار مومیایی آمنحوتپ سوم مومیایی بانویی را یافت که گمان می‌رود از آن تیه باشد.