افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
طرح دوره مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه برای واحدهای صنفی ۳۰ آذر ۱۴۰۱
وزارت کار و رفاه اجتماعی در همکاری با اتاق اصناف برگزار می کند؛

طرح دوره مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه برای واحدهای صنفی

در این طرح نیروهای کار ماهر بدون تحمیل هزینه‌های مالی به لحاظ پرداخت دستمزد و بیمه برای حداقل ۱۰۰ ساعت (۲۵ روز تا ۱۸ ماه) در واحدهای صنفی آموزش داده می‌شوند.