افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
هیچ‌گونه پیشرفتی در مذاکرات با ایران  وجود ندارد ۲۱ آذر ۱۴۰۰
وزیر خارجه آلمان:

هیچ‌گونه پیشرفتی در مذاکرات با ایران وجود ندارد

پیشنهاد دولت ایران، مذاکرات را شش ماه به عقب برگردانده است.