افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
نشست آمریکا و اتحادیه اروپا درباره اوکراین ۰۴ بهمن ۱۴۰۰

نشست آمریکا و اتحادیه اروپا درباره اوکراین

روسیه بارها تاکید کرده است که قصد ندارد عملیاتی علیه اوکراین انجام دهد و تاکید کرده است که همه گزارش‌هادر این باره نادرست است و هدف از این ادعاها تشدید تنش در منطقه و شعله‌ور کردن لفاظی‌ها برعلیه روسیه است.