افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
انتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان از روحانی به خاطر تحریم ترامپ و پمپئو! ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

انتقاد مدیر مسئول روزنامه کیهان از روحانی به خاطر تحریم ترامپ و پمپئو!

هدف از تحریم ترامپ و پمپئو و سایر مقامات ارشد آمریکایی، چراغ سبز دولت به بایدن بوده و با هدف جلب نظر و توجه او صورت گرفته باشد!