افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 8 December , 2023
برخی از نمایندگان برای انصراف از استیضاح آپارتمان گرفته اند؟ ۱۷ تیر ۱۳۹۸
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس

برخی از نمایندگان برای انصراف از استیضاح آپارتمان گرفته اند؟

برای استیضاح برخی از وزرا شاهد فسادهایی در مجلس هستیم.