افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی  / پاکستان از لیست خاکستری خارج شد ۳۰ مهر ۱۴۰۱

باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی / پاکستان از لیست خاکستری خارج شد

سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن موسوم به FATF روز جمعه پاکستان را پس از چهار سال از فهرست کشورهای تحت "نظارت فزاینده" حذف کرد.