افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023
امروز با شگردهای رسانه‌ای و ابزارهای پیشرفته‌ای دشمنان هیچکس از تیررس شبهات در امان نیست! ۱۳ تیر ۱۴۰۱
آیت الله العظمی سبحانی

امروز با شگردهای رسانه‌ای و ابزارهای پیشرفته‌ای دشمنان هیچکس از تیررس شبهات در امان نیست!

شناخت شبهه و پاسخگویی به شبهات، مهارت و تخصصی فراتر از فراگیری علوم مرسوم حوزه‌ها است.