افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
دستگاه دیپلماسی به هیچ وجه در خصوص منافع ملی و نظارت کوتاه نیاید / با مردم صادقانه صحبت کنید ۰۵ شهریور ۱۴۰۱
توصیه امام جمعه کرج به دولتمردان ؛

دستگاه دیپلماسی به هیچ وجه در خصوص منافع ملی و نظارت کوتاه نیاید / با مردم صادقانه صحبت کنید

برای بازسازی انقلابی در عرصه مدیریت اجرایی کشور باید مدیریت جهادی را بر دیوان سالاری های فرسوده ترجیح داد.

نیروی انتظامی با رافت اسلامی و قاطعیت با مظاهر بد حجابی در جامعه برخورد کند ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
امام جمعه کرج:

نیروی انتظامی با رافت اسلامی و قاطعیت با مظاهر بد حجابی در جامعه برخورد کند

دشمنان می‌خواهند این محور وحدت اسلامی را از قداست بیندارند در حالی که نور الهی با فوت خاموش نمی‌شود و دشمنان نتیجه‌ای از عملیاتی که انجام می‌دهند نمی‌گیرند.