افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 May , 2023
 آقایان مسئول! وعده‌های توخالی به مردم ندهید! به مردم خلاف نگویید! این بی‌اعتمادی مردم را بیشتر نکنید! ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
حضرت آیت الله علوی بروجردی :

 آقایان مسئول! وعده‌های توخالی به مردم ندهید! به مردم خلاف نگویید! این بی‌اعتمادی مردم را بیشتر نکنید!

عمامه می‌پرانند.؟! بین ما و مردم فاصله‌ها افتاده است که اگر کم نشود، خطرناک است و خطر بیشتر می‌شود.