افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
دشمنان تلاش می کنند تا خانه و خانواده را که منبع قدرت جوامع اسلامی است را دچار خدشه کنند ۱۲ تیر ۱۴۰۱
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

دشمنان تلاش می کنند تا خانه و خانواده را که منبع قدرت جوامع اسلامی است را دچار خدشه کنند

ضروری است تا اهل علم و تحقیق توجه بیشتری به تبیین نقش آفرینی حکومت های عدل الهی مانند حکومت انبیاء داشته باشند و آن را برای مردم بازگو کنند.

اگر ارتباط خود را با شهدا حفظ کنیم، شکست ناپذیریم /شهدا زندگی آفرینند ۰۹ تیر ۱۴۰۱
عضو مجلس خبرگان رهبری

اگر ارتباط خود را با شهدا حفظ کنیم، شکست ناپذیریم /شهدا زندگی آفرینند

قرآن از کسانی که ضد بشریت  را می بینند و خطر آن ها را درک می کنند ولی در عین حال با آن ها کنار می آیند به «مَن فی القبور» تعبیر می‌کند.