افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
مردم از عدم تحقق وعده ها سرخورده شده اند /  کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در عمل با رقابت و شفافیت مخالفت می کنند /تورم و کاهش ارزش پول ملی، حاصل کسری بودجه دولت است ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد ؛

مردم از عدم تحقق وعده ها سرخورده شده اند / کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در عمل با رقابت و شفافیت مخالفت می کنند /تورم و کاهش ارزش پول ملی، حاصل کسری بودجه دولت است

چرا باید برای موفق دادن بخش دفاعی کشور، بخش اقتصادی را تضعیف کنیم؟

هر چه مشارکت بیشتر باشد مقبولیت و مشروعیت نظام نزد مردم بیشتر است/فضای کشور انتخاباتی نیست ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ؛

هر چه مشارکت بیشتر باشد مقبولیت و مشروعیت نظام نزد مردم بیشتر است/فضای کشور انتخاباتی نیست

زمانی که ما در انتخاب مردم دخالت می‌کنیم نظام را در مقابل عدم کارایی‌ها بدهکار کرده‌ایم بنابراین باید یک لیست متنوعی از کاندیداهایی که دارای قدرت و توانایی هستند داشته باشیم.

نتیجه انتخابات سال 1392، در واکنش به عملکرد شورای نگهبان بود ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
رئیس شورای شهر تهران :

نتیجه انتخابات سال 1392، در واکنش به عملکرد شورای نگهبان بود

هرکسی که بخواهد بدرستی و با مطالعه کاندیدا شود باید این احساس و اطمینان را پیدا کند که می تواند با وضعیت و مشکلات موجود، مسایل کشور را به درستی مدیریت کند و صرف نظر از نگاه سیاسی در اجرا وعمل موفق باشد.