افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 21 September , 2023
پرونده هسته‌ای باید به صورت مستقل پیگیری شود ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ؛

پرونده هسته‌ای باید به صورت مستقل پیگیری شود

رئیس ISI پاکستان در پنجشیر حضور و در چینش کابینه طالبان دخالت دارد. باید وزارت امور خارجه برای مذاکره با پاکستان فعال شود و اجلاسی بین روسیه، چین، ایران و پاکستان برای حل مشکل افغانستان برگزار شود.