افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
نظام مردمی، بدون بانک‌های منزّه از ربا و مطهّر از نزول، محقق نخواهد شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
مرجع بزرگ جهان تشیع در اختتامیه کنگره بین المللی اقتصاد تاکید کرد ؛

نظام مردمی، بدون بانک‌های منزّه از ربا و مطهّر از نزول، محقق نخواهد شد

اگر ملّتی نتواند ستون فقراتش را حفظ بکند فقیر است؛ یعنی ستون فقرات او شکسته است. اگر این ستون محفوظ نماند و در اثر ربا و مانند آن آسیب ببیند، این ملّت فقیر می‌شود.