افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 1 June , 2023
در صورت لغو نشدن محاصره، تاسیسات نفتی عربستان و امارات را هدف قرار می دهیم ۱۴ مهر ۱۴۰۱
جنبش انصارالله یمن :

در صورت لغو نشدن محاصره، تاسیسات نفتی عربستان و امارات را هدف قرار می دهیم

صنعاء در حوزه موشک‌های دریایی پیشرفت داشته است و در صورت لغو نشدن محاصره، این موشک‌ها نقش موثری در پایان دادن به نبرد ایفا خواهند کرد.