افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 5 December , 2023
با کوچکترین حرکت دندان‌های شما در دهانتان خرد می‌شود ۱۲ آذر ۱۴۰۰
هشدار سردار قاآنی به آمریکایی ها :

با کوچکترین حرکت دندان‌های شما در دهانتان خرد می‌شود

به آمریکاییان می‌گوییم هنوز از جغرافیای اطراف ما وقت دارید که با ذلت بیرون بروید و گرنه از تمام این جغرافیا بدتر از افغانستان اخراج می‌شوید؛ دورانی که هر کاری می‌خواستید انجام می‌دادید گذشت.

هادی چراغ هدایت ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

هادی چراغ هدایت

دل شیعه غمگین از هجران دهمین امام معصوم (ع)می شود دل ها به یاد آن بار گاهی که در اسفند ۸۴تخریب شد داغ دار می شود