افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
بدون خروج نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از فعالیت‌های اقتصادی امکان مقابله با فساد وجود ندارد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
انتقاد شدید دکتر راغفر از بی سر و سامانی اقتصادی کشور در دهه های گذشته ؛

بدون خروج نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از فعالیت‌های اقتصادی امکان مقابله با فساد وجود ندارد

فساد یکی از اصلی ترین عوامل رشد هزینه ها در تولید فعالیت‌های تولیدی در کشور است و ناکارآمدی را در اقتصاد کشور رقم زده است.