افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 November , 2023
بدون خروج نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از فعالیت‌های اقتصادی امکان مقابله با فساد وجود ندارد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
انتقاد شدید دکتر راغفر از بی سر و سامانی اقتصادی کشور در دهه های گذشته ؛

بدون خروج نهادهای غیراقتصادی قدرتمند از فعالیت‌های اقتصادی امکان مقابله با فساد وجود ندارد

فساد یکی از اصلی ترین عوامل رشد هزینه ها در تولید فعالیت‌های تولیدی در کشور است و ناکارآمدی را در اقتصاد کشور رقم زده است.