افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 9 August , 2022
در کنار مدیریت فنی، به مدیریت اجتماعی نیز نیاز داریم ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی

در کنار مدیریت فنی، به مدیریت اجتماعی نیز نیاز داریم

دولت در کنار اینکه در ابعاد فنی، ظرافت‌ها را به کار می‌گیرد باید توجه کند که در ابعاد اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی کوتاهی نکند.