افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 6 October , 2022
هیچ گمانه زنی در ارتباط با مذاکرات قابل استناد نیست ۰۱ شهریور ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

هیچ گمانه زنی در ارتباط با مذاکرات قابل استناد نیست

باید صبوری کرد تا تکلیف نهایی توافق مشخص شود.

شکل گیری توافق ناپایدار خواسته ایران نیست ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اظهارات جوزپ بورل:

شکل گیری توافق ناپایدار خواسته ایران نیست

جزیی از توافق هستیم و هزینه های آن را داده ایم لذا امروز اگر کسی می خواهد مجددا عضو توافق شود باید هزینه اقدامات ضدبرجامی‌اش را پرداخت کند.